ABOUT US
บริษัท ต้าถุง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ทำการผลิตสินค้าและให้การบริการด้วยมาตรฐานระดับโลก กลุ่มสินค้าหลักได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานต่างๆ บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 โดย เอส. ซี. ลิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคนแรกของบริษัทฯ ด้วยวิสัยทัศน์ในการผลิตสินค้าตามแนวทางของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นในด้าน "ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใสใจจริง ความขยัน และความประหยัดพอเพียง"

        ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2461 บริษัท ต้าถุง ได้ขยายกิจการออกไปอย่างต่อเนื่อง และมีที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดย บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวดังกล่าว ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ในจังหวัดชลบุรี เพื่อทำการผลิตโทรทัศน์สีและจอภาพ บริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 128,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยโรงงานผลิตโทรทัศน์สีและจอภาพสำหรับตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก บริษัทฯ ได้ทำการขยายประเภทสินค้าที่ทำการผลิตออกมาไปอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้เพียงแค่ผลิตโทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังทำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ PCBA อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดพกพา คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและล่าสุดคือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์

เว็บสำเร็จรูป
×